Mic Oscailte agus Comhrá le hAoi-Chainteoir / Open Mic and Guest Speaker

March 12, 2021

Féile Ealaíon Péacóg – Beidh Mic Oscailte agus Comhrá le hAoichainteoir á n-eagrú ag Coiste Péacóg ar an Aoine, 12 Márta. Féile ealaíne is ea é seo dírithe ar dhéagóirí agus daoine óga agus tá áthas orainn go bhfuil an ócáid seo á reáchtáil acu do Sheachtain na Gaeilge. An t-eolas ar fad ar fáil ar mheáin shóisialta Péacóg

The Péacóg Arts Festival for young people will host an Open Mic and Guest Speaker event online on Friday, 12th March to celebrate Seachtain na Gaeilge. Further information is available on the Péacóg social media pages.

https://www.facebook.com/PeacogFE
feileealainepeacog@gmail.com© 2018 Waterford City & County Council Library Service.