Scéalaíocht & Filíocht do Pháistí / Storytelling for Children

March 1, 2021

Scéalaíocht & Filíocht do Pháistí – tá clár leathan scéalaíochta as Gaeilge á cur ar fáil i mbliana trí leathanach Facebook na Leabharlanna (@WaterfordLibraries). Foilseofar roinnt físeáin le foireann na leabharlainne féin ag léamh leabhair ón réimse leathan leabhair iontacha Gaeilge atá ar fáil do pháistí. Chomh maith leis sin, beidh Jacqui de Paor ó Choiste Cúram Leanaí Phort Láirge i mbun scéalaíochta agus amhránaíochta do pháistí réamhscolaíochta (0-3 bhliain).

Storytelling for Children – the Library staff have organised a diverse programme of storytelling events this year through the Library Facebook page (@WaterfordLibraries). Throughout Seachtain na Gaeilge Library staff will post videos of themselves reading from a selection of the gorgeous Irish language books that are available for children. In addition, Jacqui de Paor from the Waterford Childcare Committee will host some fun storytelling sessions online for pre-school children.© 2018 Waterford City & County Council Library Service.