Seal le Seanchaí

March 12, 2021

Seal le Seanchaí – Más spéis leat scéalaíocht agus éisteacht le seanchaithe, beidh fáilte romhat a bheith linn do Seal le Seanchaí, a bheidh ar siúl ar an Aoine, 12 Márta ar fhíschomhdháil Zoom. Tá an ócáid seo á n-eagrú ag Glór na nGael, i gcomhar le hOifig na Gaeilge, Comhairle Phort Láirge agus beidh caint, craic agus comhluadar iontach ann ar an oíche! Is gá clárú roimh ré le Cabríní de Barra ó Ghlór na nGael ag cabrini@glornangael.ie.

Seal le Seanchaí – If you like storytelling and listening to a good yarn you will be most welcome to join us for Seal le Seanchaí, which takes place on Friday, 12 March on Zoom. This event is being organised by Glór na nGael, in co-operation with the Irish Office of Waterford City & County Council, and an evening of “caint agus craic”, chat and fun is promised! You must register in advance with Cabríní de Barra, Glór na nGael at cabrini@glornangael.ie.© 2018 Waterford City & County Council Library Service.